NAME


perlko - PerlX XXX XXX

DESCRIPTION


PerlX XXX XX XX XXXXX !

PerlX 5.8.0XXX XXXX/ISO 10646X XX XXXX XXX XXX. XXXX XXX XXXX XXXX XXX XX XXXX XXXX XXX XX XXX XXX XX XXX XX XXX XXXX XXXXX. XXXXX X XXXX XXX XX XXX XX XX XX - XXX XX XXX, XX XXX, XXX XXX, XXX XX XXXX XXX XX XXXX, XX XX, XXX XX, XXXX XX, XXXX XX, XXXX XX, XX XXXX XX XX X-X XXXX XX XXX XX XX XXX XXX XXX X XX X XX XXX XX XXX XXX XX XXX XXXX X X XX XX XXX XXXX XX XX XXXX XXXX XX XX XX XX XXX XXXX XXXX.

PerlX XXXXX XXXXX XX XXX XX XXXXX. XX XXXXX XXX Perl XXXX XXX UTF-8 XXXX X X XX, XX XXX XXX(XX XX, XXX, index, substr)X XXX XX XX XXXX XX XXX XXXXX. (X XXX XX perlunicode XXXX XXXXXX.) XXXXX XX XXXX XX XX XXX XXX, XXX XX XXX XX XX/X XXX XXXXX XXXX XX XX XXXXX X XXXX XXX XXX XX XX XX ’Encode’X XXXXX. XXXX ’Encode’X XX XXX XXX XXX XXX XX X X XXXX.

’Encode’X XXX XX XXX XXXX XXXXX.
euc-kr

 US-ASCIIX KS X 1001X XX XX XXXXX XXX (XX XXXXXX
 XX.) KS X 2901X RFC 1557 XX.
cp949

    MS-Windows 9x/MEXX XXX XX XXX. euc-krX 8,822XX
    XX XXX XX XX. aliasX uhc, windows-949, x-windows-949,
    ks_c_5601-1987. X XXX XXX XXXX XX XXXXX, Microsoft
    XXXX CP949X XXX XXX XX.
johab

    KS X 1001:1998 XX 3XX XXX XXX. XX XXXXX cp949X
    XXXXX US-ASCIIX KS X 1001X 8,822XX XX XXX XX XX.
    XXX XXX XX XX.
iso-2022-kr

    RFC 1557XX XXX XXX XXX XX XXX XXXXX US-ASCIIX
    KS X 1001X XXXXX XX XXX euc-krX XXX XXX XXX XX.
    1997-8X XXX XXXX X XX XX XXX XXX XX.
ksc5601-raw

    KS X 1001(KS C 5601)X GL(X, MSBX 0XX X XX) X XXX XX
    XXX. US-ASCIIX XXXX XX XXXX XXX XX X11 XXX XX
    XXX (ksc5601.1987-0. 0X GLX XXX.)XX XXX XX XXXXX
    XX XX. KS C 5601X 1997X KS X 1001X XXX XXXX. 1998XXX X
    XX (XXX XXX XX XX XX)X XXXX.


 X XX XX XXX XXX XXXX.

XX XX, euc-kr XXXXX X XXX UTF-8X XXXXX XXX XX XX XXX.


  perl -Mencoding=euc-kr,STDOUT,utf8 -pe1 < file.euckr > file.utf8

XXXX XXX XX X X XXXX.


  perl -Mencoding=utf8,STDOUT,euc-kr -pe1 < file.utf8 > file.euckr

 XX XXX XX XXXX X X XXX Encode XXX XX
XXXX PerlXX XX piconvX PerlX XX XXXX.
X XXXX X X XXX piconvX UnixX XX iconvX
XXX X XXXX. X XXXX XXX XXXX.

  piconv -f euc-kr -t utf8 < file.euckr > file.utf8
  piconv -f utf8 -t euc-kr < file.utf8 > file.euckr

 X, PerlIO::encoding XXX XX XXX XXXX XXX XX XX
(XXX XXX XXX) XXX XX X X XXXX.

 #!/path/to/perl

 use encoding euc-kr, STDIN => euc-kr,
             STDOUT-> euc-kr, STDERR=>euc-kr;

 print length("XX");    # 2 (X XXXX XX XX XXX XX)
 print length(XX);    # 4 (XX XXXX XXX XX XXX XX)
 print index("XX, XXX", "X");  # -1 (XX XX)
 print index(XX, XXX, X);  # 7 (8XXX 9XX XXXX XX
                      XXXX XXX.)

X \s-1XXX\s0 \s-1XX\s0 \s-1XXX\s0... PerlX XXXX XXX XXX XXX XX XX XX, X XXX XX
Perl XX X XXX XXXX XX, EncodeX XXX XX XX XX
XX X XXXX. XX X XXX XX XX XXX XX XXXX.

Perl \s-1XX\s0 \s-1XX\s0


XXX XXX XX XXX XXX XX XXX XXXX. X XXX XX XXX XX XXX XX XXXX XX XX XXXX.
<http://www.perl.com/>

  OReillyX Perl X XXX
<http://www.cpan.org/>

    Comprehensive Perl Archive Network
<http://lists.perl.org/>

 Perl XXX XXX. XX XXX XXX
 perl-unicodeXX EncodeX XX XXX.

PerlX X \s-1XX\s0 \s-1XXXXX\s0 \s-1XXX\s0 X X \s-1XX\s0 \s-1XXX\s0 \s-1XX\s0 \s-1XXX\s0


<http://www.perl.or.kr/>

 Perl XX XXX XX
<news:han.comp.lang.perl/>

 XXX Perl XX XX
<http://seoul.pm.org/>

 Perl XXX (XX)
<http://www.perlmania.or.kr/>

 Home for Korean Perlmanias
<http://www.oreilly.co.kr/perl/>

 OReillyXX XX XXX Perl XX XX
<http://www.perlschool.net/>

 Perl XX XX X XX, XX XX, XX XX XXX XX
<http://www.perl.co.kr>

 PerlX XXX CGI, DB, XX XX XX XX X XX XX

\s-1XXXX\s0 X \s-1XXX\s0 \s-1XXX\s0 \s-1XX\s0 \s-1XX\s0


<http://www.unicode.org/>

 XXXX XXXX.
<http://std.dkuug.dk/JTC1/SC2/WG2> XXXXX UnicodeX XX ISO XXX ISO/IEC 10646 UCS(Universal Character Set)X XXX ISO/IEC JTC1/SC2/WG2X X XXX.
<http://jshin.net/faq/qa8.html>

 XXX XX XX X XXXX XX XX.
<http://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/unicode.html>

 XXX/XXXXX XXXXX UTF-8 XXX XX XXX(FAQ)
<http://kldp.org/Translations/html/UTF8-Unicode-KLDP/UTF8-Unicode-KLDP.html>

 XXX/XXXXX XXXXX UTF-8 XXX XX XXX(FAQ)X XXX XX

SEE ALSO


Encode, Encode::KR, encoding, perluniintro, perlunicode

AUTHORS


Jarkko Hietaniemi <jhi@iki.fi> XXX <jshin@mailaps.org>

openSUSE Logo

Contents